"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Ortaq Türk Tarixi bölməsi üçün arxivTürk Müslümanlığı ve Muzaferüddin Gökbörü Üzerine Bazı Tespitler

30 Jun 2015 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, TÜRK DÜNYASI, TÜRKİYE

Cengiz ASLAN, aslan@mkutup.gov.tr Giriş Müslümanlık, Kur’an hükümleri ile sünnet uygulamaları bütünlüğünde, tek ve tartışılmaz gerçekler olarak iman ehli tarafından kabul edilir ve yaşanılır. Allah’a bağlılığın esasları olan imanın ve İslam’ın hükümleri, her ırka ve kavme göre değişmez. Her kavim ve ırk, İslam’ın şartlarını ve imanın esaslarını kendine özgü örf ve adetlere göre yorumlayarak uygular, değiştiremezler… Bu […]

Share


Qädim türklärdä dağ ruhu vä atalar kultu

8 Mar 2015 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Köşe Yazıları, Ortaq Türk Tarixi, TÜRK DÜNYASI

Sänan Yavuzalp Türklärdä dağ kultu Göy Tanrı dinilä älaqädardır. Hunların qädim vätäni olan Yen-si-yan vä Şan-din-şan sıra dağlarındakı Xan-Yoan dağı onların här il üzärindä Göy Tanrıya qurban käsdikläri yer idi. Hun xaqanları Çin ilä etdikläri andlaşmaları, Hun dağı deyilän bir dağın täpäsindä qurban käsäräk etdikläri andlarla täsdiqläyärdilär. Türklär dağları Tanrı mäqamı olaraq görürdürlär. Yüksäk dağ […]

Share


Tatar dili ve Kazan Devlet Üniversitesi

21 Jan 2015 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, Tatarstan, Universitetlər, Yazılar

Roza KURBAN Tatar Dili ve Kazan Devlet Üniversite’si birbirisi ile bağlantılı kavramlardır. Kazan şehri günümüzde Tataristan’ın başkentidir. Kazan denildiğinde, ilk akla gelen şey Kazan Tatarları ve Kazan Devlet Üniversite’sidir. Kazan, kale duvarlarında tarihi barındıran, mimari yapılarında geçmişi anımsatan çok eski bir şehirdir. Defalarca ateşe verilmiş ve her defasında küllerinden yeniden doğmuş olan bu şehrin Kazan […]

Share


Zindanlar…

24 Nov 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, Şärqiy Türkistan, Tatarstan

Roza KURBAN Her toplum, toplumsal barışı bozan bireylerine karşı kendini korur. Toplumun huzurunu bozanları etkisizleştirmeye, cezalandırmaya ve topluma yeniden kazandırmaya çalışır. Zindan, cezaevi veya hapishaneler bu işlevi yerine getirmekle görevlidir. Fars dilinden dilimize giren Zindan kelimesi, tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer, anlamına gelmektedir. Cezaevi, Arapça ceza ve Türkçe evi sözcüklerinden oluşan bir birleşik […]

Share


Türk varlığının eşsiz simgesi – Ay Yıldız

12 Nov 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, Şärqiy Türkistan

İklil KURBAN Şarki Türkistan Cumhuriyeti’nin 70. yılı, Ahmetcan Kasimi doğumunun 100. yılı uğruna yazıyorum; Onun göğsündeki ay yıldız, Onun ulusçuluğunun – Onun kurduğu devletinin ölümsüz armasıdır. (1) Bireysel özgürlüğümün, ulusal varlığımın, devletsel sonsuzluğumun teminatı, Türk’ün-Türklüğün-Türkçülüğün göksel simgesi olan ay yıldız, sana şan ve şerefler olsun! Vatanımın parlak mavi göğünde yanı sıra esintilerle yükselen bayrağımda ay […]

Share


“Tеgin” sözü tеgin cеrdеn cаrаlbаgаn

12 Apr 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, KIRĞIZSTAN, Ortaq Türk Tarixi, Yazılar

Kırğız pаspоrtu cаnа оrtоk lаtın аlfаviti tuurаluu оy cоruu Tınçtıkbеk Çоrоtеgin Tаrıхçı cаnа publitsist Tınçtıkbеk Çоrоtеgin bul blоgundа zаmаnbаp söz tааnuu mаsеlеlеrinеn tışkаrı kırğızçа pаspоrttо ısımdı tuurа cаzuu cаnа bir kаtаr türk kаlktаrı üçün оrtоk lаtın аlfаvitin kаlıptаndıruu köygöylörü cönündö tаlkuulоо üçün оkurmаndаrıbızgа “cеm tаştаyt”. Tеgin Mаgа Fеysbuk аrkıluu bir cigit kаyrılıp, “tеgin” sözün ısımgа […]

Share


Kırım ve Tataristan veya Rusyanın ikiyüzlü siyaseti

13 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, Qırım, Tatarstan

Roza KURBAN Ukrayna Devlet Başkan’ı Yanukoviç’in Avrupa Birliği karşıtı tavırlarından dolayı ortaya çıkan gerilimin sonucunda yaşanan olaylar bir süredir dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer almaktadır. Ukrayna Meclisi’nce Yanukoviç’in devrilmesi ve ülkesini terk etmesi ile başlayan olaylar zinciri adeta güçlerin savaşına dönmüş ve Amerika ile Avrupa Birliği’ni Putin yönetimindeki Rusya ile karşı karşıya getirmiştir. “Filler tepişirken […]

Share


Mustafa Cämilev: Milläti uğrunda fädai

13 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, Qırım

Pärviz Elay XX äsrdä Türk dünyasının görkämli şäxsiyyätläri barädä öyränmäk, bilmä här bir vätänini sevän Türkün borcudur. Türk dünyasının görkämli şäxsiyyäti, Krım tatarlarının lideri, häyatını xalqının Vätänä dönmäsinä häsr etmiş, SSRİ adlı imperiyada insan haqlarının tanınmış müdafiäçisi, dissident Mustafa Cämilev barädä söz açmaq istärdik. İnanırıq ki, canlı äfsanä vä Krım türklärinin lideri olan Mustafa Cämilevin […]

Share


Gruziyalık türktördün kırğız cеrinе kеlişi

7 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Ahıska, Baş Yazı, KIRĞIZSTAN, Ortaq Türk Tarixi

Rustеm Dеrviş оglu ötkön kılımdın 44-cılı Gruziyadаn Kırğızstаngа аtа-еnеsi mеnеn аydаlıp kеlğеndе 9 cаşаr bаlа bоlçu. Аl – tаrıхtа “Mеsхеt (Mtsхеtiya) türktörü” cе “Ахıskа türktörü” dеp аtаlğаn еtnоstuk tоptun ökülü. Stаlinizm mааlındа dеpоrtаtsiyalаngаn еldеrdin içinеn mеsхеt türktörü kаyrа öz аtаcurtunа rаsmiy kаytа аlbаy kаlğаn еtnоstuk tоpkо kirеt. Аmirbеk Аzаm uulu 1944-cıl, 15-nоyabr. Gruziya SSRinin kurаmındаğı […]

Share


Tаygаdа qаzаqtıñ tаğdırı bаr

6 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, QAZAQSTAN

Reseydiñ qiyır sоltüstiginde, Tаygаnıñ tereñ tükpirinde Nоrilsk qаlаsınıñ bаrın ekiniñ biri biledi. Bügingi jurt оnı belgili käsipker, оsı öñirdiñ gubernаtоrı bоlğаn, Аngliyanıñ «Çelsi» futbоl klubınıñ iyesi Rоmаn Аbrаmоviçpen ğаnа bаylаnıstırаdı. Аl оnıñ kezinde keñestik temir rejim sаyasi jäne äskeri tutqındаrdı аdаm tözgisiz jаğdаydа ustаğаn «Nоrilsk» eñbekpen tüzeu kоlоniyasınаn qаlğаn belgi ekeni eşkimdi köp mаzаlаy qоymаydı. […]

Share


Roza Kurban: Başkurt Türkleri

1 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Başqortostan, Ortaq Türk Tarixi

Roza KURBAN Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Ural Dağları ve Ural (Yayık) Nehri Başkurt Türklerinin ana yurdudur. Çok köklü bir tarihi geçmişi olan Başkurtların sayısı diğer Türk boylarına göre daha azdır. Dünya’da toplam 2 milyon civarında Başkurt Türkü olduğu bilinmektedir. Sayılarının az olmasına karşın geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Başkurt Türkleri geçmişlerini yaşatmakta kararlıdırlar. Bugün […]

Share


Ziya Gökalpe Türkçülüğü aşılayan adam

24 Feb 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi

Bu gün Türk Dünyasının büyük fikir adamı Alibey Hüseyinzadenin (1864-1941) 150. doğum yıldönümü. Bu vesileyle Alibeyi saygı ve minnetle anıyor, değerli bilim adamı Alaattin Ucanın bir araştırmasını yayınlıyoruz. Çünkü sandık ki, Alibey Hüseyinzadeyi biz daha iyi anlatamayız. ZİYA GÖKALP VE ONA TÜRKÇÜLÜĞÜ AŞILAYAN ADAM: HÜSEYİNZÂDE ALİ BEY Alaattin UCA (*) Türkçülük fikrinin tarihi gelişimine bakıldığında ilk […]

Share


Var olmak…

30 Nov 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Köşe Yazıları, Ortaq Türk Tarixi, Tatarstan

Roza KURBAN Demir perdenin arkasında korku imparatorluğu kuran Stalin (1879–1953) insanların hayatı üzerinden siyaset yapmıştır. Stalin Devri’nde (1924–1953) idam edilenlerin sayısı bazı kaynaklara göre 30–40 milyon, bazılarına göre ise 60 milyondur. Bu rakam, o dönemki nüfusun dörtte birine denk gelmektedir. Ölüm, sürgün, zindan, açlık, zulüm, kan ve gözyaşı Stalin’in eserlerindendir. O dönem insanlarda güven diye […]

Share


“Paşam gäldi, azad oldu Bakımız…”

6 Sep 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, Yazılar

Bakının daşnak-bolşevik qüvvälärdän azad edilmäsinin 95 illiyinä häsr edilir “Ey türk äsgäri, ägär sän bu şähäri almasan, Bakıda sänin üçün hazırlanan süfrälär qonaqsız qalacaq, sänin üçün tikilän paltarı düşmän geyäcäkdir. Sänä verilän vädlär yerinä yetirilmäyäcäk, sänin ayağının altında käsilmäli olan qurbanlar düşmänä qalacaq. Sänin üçün hazırlanan qızılı düşmän qarät edäcäk. Ägär sän bu şähäri almasan, […]

Share