"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Naxçıvan MR bölməsi üçün arxivYenidän Nuhun diyarında…

11 Aug 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Naxçıvan MR, Yazılar

Yaxud, bu gün Muxtar Respublikaya säfär edän här bir käs Azärbaycanda gedän härtäräfli inkişafın Naxçıvan nümunäsinin şahidi olur Bu gün Azärbaycanın här bir guşäsi kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da özünämäxsus gözälliyi vä xüsusiyyäti ilä färqlänir. Uzun illär blokadada olmasına baxmayaraq, düşmänä märdliklä sinä gärän, insanlarının qonaqpärvärliyi ilä seçilän vä nähayät, hazırda inkişafının yeni märhäläsinä qädäm […]Bütöv Azärbaycana aparan yönümlär

19 Mar 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Haberler, Naxçıvan MR

Allahın adıyla. Quba, Yalquzaq.com, 19.03.2012 – Artıq 7 ilä yaxındır ki, här cür üsulla susdurulan, sındırılan Azärbaycan xalqının cäsaräti qäzäb halında, ehtiyatlılığı qorxaqlıq şäklindä üzä çıxmaqdadır. Uçuruma yuvarlanmaq äräfäsindä olan xalqımızın heç olmasa 10%-ni tezliklä taleyüklü, säfärbäredici bir ideya ätrafında birläşdirä bilmäsäk “Därdimiz yetim qalsa bizdän sonra kim çäkär” (Xudu Mämmädov) durumuna düşäcäyimiz qaçılmazdır. Oxunma […]Nuhun vätänindä on gün

25 Oct 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Haberler, Naxçıvan MR

Vä ya bu gün öz inkişafına vä özälliklärinä görä färqlänän Naxçıvanda nälär gördüm? Azärbaycanın bu qädim vä möhtäşäm diyarı haqqında mälumatları hälä orta mäktäbdä oxuyarkän kitablardan äldä etmişdim. Düzdür, o zamanlar därslik kitablarında Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası (Naxçıvan MSSR) kimi adı keçän bu diyarın Azärbaycan tarixindäki müstäsna rolu barädä isä heç bir mälumata malik […]“Dünyada yaşayan Azärbaycanlıların arxasında Azärbaycan dövläti dayanır”

5 Jul 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Haberler, Naxçıvan MR

APA, Bakı, 05.07.2011 – APA-nın xäbärinä görä, bunu Azärbaycan prezidenti İlham Äliyev Bakıda keçirilän Dünya Azärbaycanlılarının III Qurultayında çıxışında deyib. Prezident bildirib ki, 5 il ävväl 336 Azärbaycan diaspor täşkilatı olduğu halda, bu gün onları sayı 416-ya çatıb: “Diaspor täşkilatları keyfiyyät baxımından da güclänib vä öz sözlärini demäyä başlayıb”. Dövlät başçısı çıxışında diaspor täşkilatlarına tövsiyälärini […]Bütöv Azärbaycan vä Qafqaz Albaniyası

23 Jun 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Naxçıvan MR, Yazılar

Cabir Albantürk Häqiqätä yol açan qaynaqların azlığı üzündän az qala här şeyi dar çärçiväyä sığışdırmaq mäcburiyyätindä qalan xalq yazıçısı İsa Hüseynovun (Muğannanın) “İdeal” tarixi romanında Odär adını oxuyanda anasını tapmış uşaq kimi qähärli bir sevinc içindä uçunmuşdum… Aratta (Ärodday) dövlätindän başlayan, hälä özümlüyünü itirmämiş tarixi häqiqäti dolaşıq yanlışlıqlar käläfindän azad etmäklä onun aydın sabahına ümid […]…ikisi de yine Türk ve yine Müslümandı…

18 Jun 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Naxçıvan MR, TÜRKİYE, Yazılar

Azer Hasret (azer@azerhasret.com) Yazıyor! Yazıyooor!! Kardeşin kardeşi öldürmesinden yazıyor! Türkün, hem de müslüman türkün müslüman türkü öldürmesinden yazıyor! İkiz kardeşlerden birinin diğerini öldürmesinden yazıyooor! Yazıyoor! İskender Palanın son hafta içinde okuduğum “Şah ve Sultan” kitabında tıpkı böyle şeylerden yazıyor. Ortak türk tarihinin acı sayfalarından yazıyor İskender Pala. Bir tarafta Safevi Şah İsmail Hatai, diğer yanda […]DAK GT-dan milli-vätänpärvärlik ruhunun yüksäldilmäsi yolları

3 Jun 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Haberler, Naxçıvan MR

Bakı, Yalquzaq.com, 03.06.2011 – Müharibä väziyyäti illärdir davam edän Azärbaycanda milli-vätänpärvärlik şüurunun täbliği, psixoloji ruhun yüksäk säviyyädä olması çox önämli mäsälädir. Bunu, Dünya Azärbaycanlıları Konqresi Gänclär Täşkilatının sädri Seymur Häsänli “Azärbaycan Gäncliyi 2011-2015-ci illärdä” Dövlät Proqramına öz täkliflärini açıqlayarkän bildirib. O, “Azärbaycan Gäncliyi 2011-2015-ci illärdä” Dövlät Proqramı layihäsinin ictimai müzakiräyä çıxarılmasını müsbät hak kimi däyärländirdi […]Şahzadä Abbas Mirzä vä Bütöv Azärbaycan mäsäläsi

27 May 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Naxçıvan MR, Ortaq Türk Tarixi, Yazılar

Azär Häsrät (azer@azerhasret.com) O da dünyasını däyişändä son söz olaraq bir neçä däfä “Azärbaycan” demäyä özündä güc tapmışdı. Onun da arzusu güclü, millätä xidmät edän bütöv Azärbaycan qurmaq idi. Ancaq nä yazıq ki, häm tale, häm dä daxili saray çäkişmäläri, mollaların ara qarışdırması, gälişmä vä yeniliklärä qarşı çıxması onun qurmaq istädiyi bütöv Azärbaycanın bir käsiminin […]DAK GT Güney Azärbaycan 22 May hadisälärini andı

21 May 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Haberler, Naxçıvan MR

Dünya Azärbaycanlılarının vätändä tähsil alması üçün güzäştlärin tätbiqi ilä bağlı işçi qrup yaradıldı Bakı, Yalquzaq.com, 21.05.2011 – Dünya Azärbaycanlıları Konqresi (DAK) Gänclär Täşkilatı “Atatürk Märkäzi”dä “Güney Azärbaycanda 22 May hadisälärinin ildönümü” adlı tädbir keçirtdi. 2006-cı il İran adlı ölkädä Azärbaycan türklärinin räsmi qäzetdä tähqir olunmasına etiraz älamäti olaraq başlayan milli häräkat Güney Azärbaycan milli häräkatında […]Sabir Rüstämxanlı: Här yaşın häm özälliyi, häm dä gözälliyi var

20 May 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Naxçıvan MR, Söyleşi

“Mänim üçün 65-lä 45 yaş arasında elä bir färq yoxdur” Sabir Rüstämxanlı 1946-cı il mayın 20-dä Yardımlının Hamarkänd kändindä anadan olub. 1963-cü ildä Yardımlı qäsäbä onbirillik mäktäbini bitirib. Azärbaycan Dövlät Universitetinin filologiya fakültäsinä daxil olmuş, 1968-ci ildä oranı färqlänmä diplomu ilä bitirib. Ämäk fäaliyyätinä täläbälik illärindän başlamış, 1967-ci ildä Azärbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanı olan “Ädäbiyyat […]Özünü tarixä sırıyan parazitlärdän qaçın!

12 May 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Naxçıvan MR, Yazılar

Azär Häsrät (azer@azerhasret.com) Çağdaş ilätişim texnologiyaları elä bir ortam yaranmasına säbäb olub ki, artıq kimsänin elädiyi bir yanlış cämiyyätin gözündän qaçmır. Saxta mandatla parlamentdä özünä yer tutanlardan başlamış özünü az qala bütün dövrlär üçün türk dünyasının än böyük öndäri elan edänlärä qädär här käs tam çılpaqlığı ilä insanların gözünün önündän gälib keçir. Xalqın gözü dä […]Niyə Bütöv Azərbaycan?…

29 Apr 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Naxçıvan MR, Yazılar

Ruslan İzzətli* Yaradanın insan üçün ən böyük lütfü ona heyvanlardan fərqli olaraq yaşam təcrübəsi qazanmaq şansını verməsidir. İnsanın heyvandan fərqli olaraq düşünmə qabiliyyəti var. Yaradan “Quranı- Kərim”də buyurur: “Mən sizi azad yaratdım. Siz özünüzü kölə etdiniz”. Deməli biz özümüz özümüzü kölə edirik. Azadlıq bizə yaradan tərəfindən verilən ən böyük mükafatdır. Bəs o zaman niyə azad […]Mən Bütöv Azərbaycanam, mən Böyük Turanam!

20 Apr 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Köşe Yazıları, Naxçıvan MR, Yazılar

Nərmin Türkqızı Bugünkü reallıqları nəzərə alsaq, var olan cəmiyyətimizdə millətçi əqidəyə sahib olaraq mücadilə yürütmək çox da asan bir şey deyil. Ən yaxşı halda sənə qarşı olan qəribə və boş baxışlarla üzləşirsən. Olunan təzyiqləri, əsassız tənqidləri, bəzənsə təhditləri görməzlikdən, eşitməzlikdən gəlsən də, çox təəssüf ki, bu, fakt olaraq qalır. İndi qeyd edəcəyim fakt bir zamanlar […]Türk dili dünyanın aparıcı dillərindən biridir

22 Feb 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Naxçıvan MR, Söyleşi

Vaşington, VOANews, 21.02.2011 – İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin dil hüququ daha çox pozulur. İranda islam dini bütün xalqların, xüsusilə türklərin dil hüququnun tapdanması üçün istifadə edilir. Bu gün dünyada Ana Dili Günü qeyd edilir. UNSECO 1999-cu ildə fevralın 21-ni Beynəlxalq Ana Dili Günü elan edib. Belə ki, Pakistan dövləti benqal dilini qadağan edib. 1952-ci ilin […]