"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Qırım bölməsi üçün arxivKırım Türklerinin acı kaderi ve madalyalar

21 May 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Qırım, Yazılar

Roza KURBAN 16 Mart 2014 tarihinde Kırım’da gerçekleşen referandumun sonuçları önceden belliydi ve beklenen oldu. Kırım Tatar Türklerinin boykot ettiği referanduma katılım oranı %83,1 olup, katılımcıların %96,77’si Rusya’ya, %3’ü Ukrayna’ya katılma yönünde oy kullanmıştır. Referandum sonucunun çıkmasının hemen arkasından Kırım’ın bağımsızlığı ilan edilmiş ve Rusya’ya katılma başvurusu yapılmıştır. Olaylar o kadar hızlı gelişti ki, sanki […]

Share


Kırım sürgününün 70. yılı bildirisi

18 May 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qırım

Kırım Derneği Genel Merkezinden: 18 Mayıs 1944 – 18 Mayıs 2014 Ankara, Yalquzaq.com, 18.05.2014 – Bundan tam 70 yıl önce 18 Mayıs 1944 gecesi Kırım Tatarları tarihi yurtları Kırım’dan insanlık dışı bir muamele ile hayvan vagonlarına istif edilerek Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderilmişti. Uğruna canlarını verdikleri ülkenin idarecileri, eli silah tutan erkekleri Sovyetler Birliği cephesinde […]

Share


Kırım Derneği Genel Merkezinden

3 May 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qırım

İnsan hakları, demokrasi ve uluslar arası hukuka saygıyı ilke edinmiş tüm insanlara! Tarihin en karanlık ve baskıcı rejimlerinden biri olan Sovyetler Birliği’nin hayaleti bugün bir kez daha insanlık değerleri üzerine gölgesini düşürdü. Sovyetler Birliği rejimine karşı verdiği barışçı insan hakları ve demokrasi mücadelesi ile dünyanın ve insanlığın saygısına ve sevgisine mazhar olan, bütün hayatını halkını […]

Share


Bir Ermeni öldü diye Ermeni olanlar…

14 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Köşe Yazıları, Qırım, TÜRKİYE, Yazılar

Azer Hasret, azer@azerhasret.com Bir Ermeni öldü diye Ermeni olanlar. Bir Ermeni için “Hepimiz Ermeniyiz!” haykırtılarıyla sokakları dolduranlar. Sözüm sizedir şimdi! Kanı kanımızdan, canı canımızdan özbeöz Türk, senden, benden, hepimizden daha artık Türk olan Kırım Tatarları`nın ana yurdu Kırım Rus işgaline uğramış durumda. Artık kaç gündür Rusya silahlı kuvvetleri Ukrayna devletine bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti`ni açıkça […]

Share


Krım Ukraynanın ayrılmaz hissäsidir!

14 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qırım

Bakı, Yalquzaq.com, 14.03.2014 – Bakı märkäzli Yeni Näfäs Häräkatı Krım ätrafında cäräyan edän olaylarla bağlı bäyanat verib. Bäyanatda deyilir: “Azärbaycan öz müstäqilliyini äldä edän gündän onun yanında olan Ukrayna dövlätindä baş verän son hadisälär üzücü vä qäbulolunmazdır. Ukrayna dövläti vä yerli ähali hämişä ölkäsindä yaşayan här hansı millätä qarşı ayrı-seçkilik siyasätindän uzaq olmuş vä demokratik […]

Share


Kırım ve Tataristan veya Rusyanın ikiyüzlü siyaseti

13 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, Qırım, Tatarstan

Roza KURBAN Ukrayna Devlet Başkan’ı Yanukoviç’in Avrupa Birliği karşıtı tavırlarından dolayı ortaya çıkan gerilimin sonucunda yaşanan olaylar bir süredir dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer almaktadır. Ukrayna Meclisi’nce Yanukoviç’in devrilmesi ve ülkesini terk etmesi ile başlayan olaylar zinciri adeta güçlerin savaşına dönmüş ve Amerika ile Avrupa Birliği’ni Putin yönetimindeki Rusya ile karşı karşıya getirmiştir. “Filler tepişirken […]

Share


Mustafa Cämilev: Milläti uğrunda fädai

13 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Ortaq Türk Tarixi, Qırım

Pärviz Elay XX äsrdä Türk dünyasının görkämli şäxsiyyätläri barädä öyränmäk, bilmä här bir vätänini sevän Türkün borcudur. Türk dünyasının görkämli şäxsiyyäti, Krım tatarlarının lideri, häyatını xalqının Vätänä dönmäsinä häsr etmiş, SSRİ adlı imperiyada insan haqlarının tanınmış müdafiäçisi, dissident Mustafa Cämilev barädä söz açmaq istärdik. İnanırıq ki, canlı äfsanä vä Krım türklärinin lideri olan Mustafa Cämilevin […]

Share


Azärbaycandan Krıma dästäk bäyanatı

12 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Haberler, Qırım

Bakı, Yalquzaq.com, 12.03.2014 – Millät väkili, Türk Dünyasının tanınmış usta qälämlärindän biri olan Sabir Rüstämxanlının başçılıq etdiyi Vätändaş Hämräyliyi Partiyası Rusiyanın Krımı işğal etmäsi vä orada baş verän proseslärlä bağlı bäyanat verib. Bäyanatda deyilir: “Azärbaycanın yaxın dostu vä müttäfiqi olan Ukraynada baş verän son proseslär bütün dünyada ciddi narazılıqlara säbäb olmuşdur. Ukraynanın suverenliyinä vä ärazi […]

Share


Tаtаr aqtivistlаrından kırımtаtаrlаrınа tеläktäşlеk – Video

11 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qırım, Tatarstan

10 mаrttа Qazаndа tаtаr aqtivistlаrı Bаumаn urаmındа оyеştırgаn yalgız pikеtlаr bеlän kırımtаtаrlаrınа һäm Ukrаinаgа tеläktäşlеk kürsättе. Rаynur Şaqir Yalgız pikеtlаrdа TİÜ һäm “Аzаtlıq” tаtаr yaşlärе bеrlеgе aqtivistlаrı, “Kırımtаtаrlаrı, bеz sеznеñ bеlän! Bеz sugışkа kаrşı! Bеz Ukrаinаnıñ tеrritоriаl bötеnlеgеn yaklıybız!” digän tаtаr, rus, ingliz tеllärеndä yazılgаn şigаr kütärеp tоrdılаr. “Аzаtlıq” tаtаr yaşlärе bеrlеgе räisе Nаil Näbiullin […]

Share


Yaktılar “O güzel Ukrayna”yı; Kırım elden gidiyor…

6 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Köşe Yazıları, Qırım, Yazılar

Azer Hasret, azer@azerhasret.com “Öldüğümde bana, Bir mezar kazın, Geniş çölün ortasında, O güzel Ukrayna`da. Öyle bir yerde ki, O geniş çöller, Dnyeper de, kayalar da, Görünsün, işitilsin…” Ukrayna halkının 19. yy büyük şairi Taras Grigoryeviç Şevçenko`nun kendi dilinde yazdığı “Vasiyet” isimli meşhur şiirinden çevirdiyim şu parça belki de o toprakların her zaman güzellikler içinde olmasına odaklanmadan kaynaklanıyor. Evet, Ukrayna güzel bir […]

Share


“Pikеtnı Qazаn çitеndä uzdıru kırımtаtаrlаrdаn kölü bulаçaq”

5 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qırım, Tatarstan

“Аzаtlıq” tаtаr yaşlärе bеrlеgеnä kırımtаtаrlаrgа tеläktäşlеk yözеnnän Qazаn üzägеndä pikеt uzdırugа röhsät birеlmägäç аlаr yañа bеlgеrtü tаpşırgаn. Lаndış Xаrrаs “Аzаtlıq” tаtаr yaşlärе bеrlеgе aqtivistlаrı kırımtаtаrlаrınа tеläktäşlеk yözеnnän, Rusiyanеñ Ukrаinа däülätеnеñ еçkе еşlärеnä tıqşınmаunı tаläp itеp һäm sugışkа kаrşı prоtеst bеldеrеp 7 mаrt könnе Qazаnnıñ Bаumаn urаmındа pikеt һäm 14 mаrttа Qamаl tеаtrı yanındа miting uzdırmaqçı […]

Share


Rusya, Kırımdan elini çek!

4 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qırım

Kırım Derneği Genel Merkezi basın açıklaması İstanbul, Yalquzaq.com, 04.03.2014 – Kırım Tatarlarının tarihî vatanı olan Kırım 27 Şubat 2014 gününden itibaren Rusya askerî birlikleri tarafından işgale başlandı. Önce Kırım Muhtar Cumhuriyeti Parlamentosu basılarak, Parlamento’nun bir kısmına silâhların gölgesinde oturum yaptırılıp, Kırım’ın en önde gelen Rus ayrılıkçılarından birinin başkanlığında ve tamamen Ruslardan oluşan sözde bir “Kırım […]

Share


“Kırımın geleceği sadece Rusyanın elinde olmamalı”

3 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qırım

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren “Barış Denizi olarak bilinen Karadenizde dengelerin değişmesi neticesinde telafisi mümkün olmayan bir süreç başlayabilir” dedi. Hikmet Eren: “Kırımda yaşanan süreç kansız şekilde sona ermeli, sorunlar barışla noktalanmalıdır” Ankara, Yalquzaq.com, 03.03.2014 – Son günlerde Ukraynanın Kırım Özerk Bölgesinde meydana gelen olayları değerlendiren Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu […]

Share


Kırım Derneğinden dünya kamuoyuna duyurulur

1 Mar 2014 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qırım

İstanbul, Yalquzaq.com, 01.03.2014 – Kırım Derneği Genel Merkezi ve Kırım Vakfı 27 Şubat 2014’de Ukrayna Büyükelçiliği yetkililerinin de katıldıkları olağanüstü toplantıda, Kırım’da meydana gelen son olayları değerlendirmiş ve şu kararları almıştır: 27 Şubat 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunun silahlı gruplar tarafından basılarak işgal edilmesi terörist bir eylemdir. Bu silahlı grupların baskısı altında Kırım Özerk […]

Share