"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Borçalı bölməsi üçün arxivYiyäsiz Borçalının harayı!

9 Aug 2013 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Yazılar

İsa Mehdioğlu Borçalı bölgäsi Gürcüstanın cänub-qärbindä yerläşän än qädim türk obalarından biridir. Hälä XI äsrdä Qurucu Davudun dövründä “Didi Türkoba” (Böyük Türk eli) kimi çar Davudun dövlät xäritäsindä adı çäkilir. Borçalıda yüzdän çox qädim türk tarixi abidäsi mövcuddur. Ancaq säksän il ärzindä bir däfä dä olsun nä Azärbaycan, nä dä Türkiyä mütäxässisläri bu abidälärlä maraqlanmamışlar. […]

Share


Cärimälänmäyä Vätän yaxşı…

2 Dec 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Köşe Yazıları, Yazılar

Elşad PAŞASOY Deyäk ki, İran nähäng imperiya olduğundan oradakı milyonların pozulan haqlarını qaldıra bilmirsiniz. Deyäk ki, Rusiya da här addımda qanımıza susaması, yenidän kändiri boynumuza keçirmäyä fürsät gäzmäsi säbäbindändir ki, Därbdänddän tutmuş Moskvaya, lap elä Sibir çöllärinädäk azärbaycanlıların başına açılan müsibätlärä, az qala gündä üstümüzä qara tabut göndärilmäsinä särt reaksiya vermirsiniz. Bäs, elä isä Borçalı […]

Share


Borçalı türkläri Azärbaycan dövlätinä müraciät edir

27 Nov 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 27.11.2012 – Son zamanlar särhäd keçid mäntäqälärindä Gürcüstan vätändaşı olan soydaşlarımızın üzläşdikläri problemlärlä bağlı 27 noyabr 2012-ci il tarixdä “Borçalı” İctimai Cämiyyäti İdarä Heyäti üzvlärinin vä El Mäclisi başqanlarının birgä növbädänkänar toplantısı keçirilib. Toplantı iştirakçıları qeyd edilän problemi müzakirä edäräk, onun hälli istiqamätindä täkliflärlä çıxış edib. Tädbir iştirakçıları İTV-dä çıxış üçün vaxtın ayrılması, […]

Share


“Borçalı” İC Borçalıdakı durumdan rahatsızdır – Bäyanat

31 Oct 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

“Borçalı” İctimai Cämiyyätinin Gürcüstanın Kvemo-Kartli (Borçalı) bölgäsindä soydaşlarımıza qarşı zorakılıqlarla bağlı açıqlaması Bakı, CASCFEN, 30.10.2012 – Gürcüstanda Borçalı türklärinin yığcam yaşadığı Kvemo Kartli (Borçalı) bölgäsindäki Bolnisi rayonunun kändlärindä soyğunçuluq halları oktyabr ayının ikinci yarısından etibarän davamlı xarakter almışdır. Oktyabrın 21-dän 22-nä keçän gecä Kvemo Arkevani (Qoşakilsä) kändindä Şirinovlar ailäsinä silahlı basqın olmuşdur. Sonraki günlärdä, 5 […]

Share


“Borçalı Türklärinin Elat mädäniyyäti günü”

13 Jul 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 13.07.2012 – 12 iyul 2012-ci il tarixindä Beynälxalq Mätbuat Märkäzindä “Borçalı” İctimai Cämiyyätinin sädri Zälimxan Mämmädli mätbuat konfransı keçirib. O, “Borçalı Türklärinin Elat mädäniyyäti günü” yay festifalı ilä bağlı ätraflı mälumat verib: “Borçalı” İctimai Cämiyyätinin äsas mäqsäd vä väzifäläri Azärbaycan vä Gürcüstan dövlätläri arasında dostluq vä mehriban qonşuluq änänälärinin inkişafına yardımçı olmaqdan, Oxunma […]

Share


“Borçalı”lar Prezident İ.Äliyevä müraciät etdi

30 Jun 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 30.06.2012 – “Borçalı” İctimai Cämiyyäti täräfindän “Azärbaycanda yaşayan, ölkä vätändaşı olmayan şäxslärlä bağlı qanunvericilik müddäaları” mövzusunda keçirilmiş däyirmi masada Gürcüstanlı soydaşlarımızın problemläri müzakirä olunub vä Prezident İlham Äliyevä müraciät edilib. Müraciätdä deyilir: “Hörmätli cänab Prezident! Sosial durumlarının ağırlığı ucbatından on minlärlä Gürcüstan vätändaşı olan soydaşımız äsasän ämäkçi miqrant olaraq Azärbaycanımıza pänah gätirmiş vä […]

Share


Borçalının problemläri masaya yatırıldı

16 Apr 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 16.04.2012 – Bütöv Azärbaycan Gänclär Täşkilatı ötän şänbä günü Bakıdakı Beynälxalq Mätbuat Märkäzindä „Azärbaycan-Gürcüstan münasibätläri vä Borçalı” mövzusunda däyirmi masa kecirib. Tädbirdä ziyalılar, gänclär täşkilatlarının tämsilciläri, QHT nümayändäläri vä KİV nümayändäläri iştirak edib. Tädbiri idarä edän täşkilatın mätbuat katibi Xäyalä Mustafa giriş sözündän sonra fikirlärini paylaşmaq üçün qurumun sädri vä “Vätändaş” Koalissiyasının hämtäsisçisi […]

Share


Bütöv Azärbaycana aparan yönümlär

19 Mar 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Güney Azärbaycan, Haberler, Naxçıvan MR

Allahın adıyla. Quba, Yalquzaq.com, 19.03.2012 – Artıq 7 ilä yaxındır ki, här cür üsulla susdurulan, sındırılan Azärbaycan xalqının cäsaräti qäzäb halında, ehtiyatlılığı qorxaqlıq şäklindä üzä çıxmaqdadır. Uçuruma yuvarlanmaq äräfäsindä olan xalqımızın heç olmasa 10%-ni tezliklä taleyüklü, säfärbäredici bir ideya ätrafında birläşdirä bilmäsäk “Därdimiz yetim qalsa bizdän sonra kim çäkär” (Xudu Mämmädov) durumuna düşäcäyimiz qaçılmazdır. Oxunma […]

Share


Borçalı İctimai Parlamenti qurulur

16 Mar 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Borçalı, Yalquzaq.com, 16.03.2012 – Bu barädä Gürcüstan Türkläri Konfederasiyasının prezidenti Daşqın Gülmämmäd bäyanat verib. O bildirib ki, martın 5-dän etibarän Gürcüstanda fäaliyyät göstärän Böyük Birlik Täşkilatı (BBT), Gürcüstan Türkläri Konfederasiyası (GTK), Gürcüstan Azärbaycanlılarının Milli Assambleyası (GAMA), Gürcüstan Türk Qadınlar Komitäsi vä Borçalı Gänc Türklär İttifaqı (BGTİ) arasında aparılan müzakirälär vä danışıqlar näticäsindä yaxın zamanlarda Borçalı […]

Share


Borçalıda yer adları mäsäläsi müzakirä edilib

1 Mar 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 01.03.2012 – 29 fevral 2012-ci tarixindä Borçalı Cämiyyäti Gänclär Täşkilatının bir qrup üzvü vä digär gänclär “Gürcüstandakı Türk toponimlärinin bärpasının strateji ähämiyyäti” mövzusunda “Borçalı” Cämiyyätinin sädri Zälimxan Mämmädli vä Cämiyyätin İdarä Heyäti üzvläri olan Şair Mädät Coşqun, Räşid Bädäl, Hüquq şöbäsinin sädri Yusif Kärim kimi ziyalılarla görüş keçirib. Görüşü açıq elan edän “Borçalı” […]

Share


Borçalı folklor mühiti vä Borçalı aşıq mäktäbi

21 Feb 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 21.02.2012 – Fevralın 19-da “Borçalı” İctimai Cämiyyätinin “Borçalı folklor mühiti vä Borçalı aşıq mäktäbi” mözusunda növbäti 28-ci Dädä Camal mäclisi keçirildi. Tädbiri giriş sözü ilä açan Elxan Mämmädli iştirakçıları salamlayaraq mövzunu märuzäçi qismindä elan etdi. Sonra mövzuya keçmämişdän öncä änänävi olaraq son bir ayda görülän işlär haqqında danışmaq üçün sözü “Borçalı” İctimai Cämiyyätinin […]

Share


Gürcüstan Türkläri Bakıda piket keçirdi

16 Feb 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 16.02.2012 – 16 fevral 2012-ci il tarixindä saat 14:30-da 40-a yaxın Gürcüstan vätändaşı olan gänc Bakıdakı Gürcüstan säfirliyi önündä Gürcüstanda däyişdirilmiş Türk känd adları, Qardabani vä Saqareco rayonunun kändlärindä torpaq islahatı prosesindä soydaşlarımızın hüquqlarının bärpa olunması täläbilä etiraz aksiyası keçirmişdir. Oxunma sayı: 0

Share


Borçalının qocaman söz adamı Dünyamalı Kärämlä görüş

4 Feb 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 04.02.2012 – 1 fevral 2012-ci il tarixindä “Borçalı” İctimai Cämiyyätinin ofisindä qädim Borçalı mahalında sözü-söhbäti, sämimiyyäti, qätiyyäti, müdrikliyi ilä sağlığında dastana çevrilmiş, atäşi, odu xalqının rämzi olan, öz kökünä sadiq qalan, varlığı ilä äsl Borçalılı olan, “Şäräf” ordenli ämäkdar jurnalist, coşqun täbli şair, mahir tärcümäçi, tanınmış yazıçı-dramaturq, yaşı yüzü haqlamış Dünyamalı Kärämlä görüş […]

Share


Borçalının härb vä qährämanlıq tarixinä baxış

31 Jan 2012 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Borçalı, Haberler

Bakı, Yalquzaq.com, 31.01.2012 – 29 yanvar 2012-ci il tarixindä “Borçalı” İctimai Cämiyyätinin ”Boçalının härb vä qährämanlıq tarixi” mözusunda növbäti 27-ci Dädä Camal mäclisi keçirildi. Tädbiri giriş sözü ilä Elxan Mämmädli açdı. O, iştirakçıları salamlayaraq mövzunu vä märuzäçiläri täqdim etdi. Sonra mövzuya keçmämişdän öncä änänävi olaraq son bir ayda görülän işlär haqqında danışmaq üçün sözü “Borçalı” […]

Share