"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Qarapapaqlar bölməsi üçün arxivSuriya Qarapapaq Türkläri Milli İttifaqı quruldu

8 Dec 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): Baş Yazı, Haberler, Qarapapaqlar

Häläb, Yalquzaq.com, 08.12.2011 – Gürcüstan Türkläri Konfederasiyasının täşäbbüsü ilä Häläb şähärindä Suriya Qarapapaq Türklärinin Mäclisi çağırılıb. Dämäşq vaxti ilä saar 11.00-da işä başlayan Suriya Qarapapaq Türkläri Mäclisindä Suriyadakı mövcud siyasi väziyyät, Bäşär Äsäd rejiminin xalga qarşı apardığı repressiya siyasäti müzakirä edilib. Qeyd edilib ki, Suriyada yaşayan Qarapapaq türkläri siyasi cähätdän aktiv deyillär vä ayrı-ayrı aşirätlärä […]

Share


İran Qarapapaq Türkläri Milli Cäbhäsi quruldu

17 Nov 2011 | Göndərən: | Bölmə(lər): AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Güney Azärbaycan, Haberler, Qarapapaqlar

Mahabad, Yalquzaq.com, 17.11.2011 – 16 noyabr 2011-ci il tarixindä İranın Mahabad şähärindä çağrılan İran Qarapapaq Türkläri Mäclisi sähär saat 11.00-da işä başlamış vä 15.00-da işini yekunlaşdırmışdır. Bu barädä İran Qarapapaq Türkläri Milli Cäbhäsi Märkäzi Komitäsinin üzvü Häsän Ähmädoğlu mälumat vermişdir. Mäclisä Täbriz, Sulduz, Xoy, Hämädan, İsfahan, Mahabad, Kirmanşah vä Songur Qarapapaqlarını tämsil edän 47 sälahiyyätli […]

Share