Home » Tatarstan

Rafis Kaşapova özgürlük və sığınma hakkı verilsin!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a, Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’na, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’na Çok Değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine MÜRACAAT Rafis Kaşapov Kazan, Yalquzaq.com, 02.02.2015 – Size söz konusu işbu müracaatı şuanda Tataristan Cumhuriyeti Kazan İlinin 1 Nolu SİZO cezaevinde idil Ural... 

Tatar dili ve Kazan Devlet Üniversitesi

Roza KURBAN Tatar Dili ve Kazan Devlet Üniversite’si birbirisi ile bağlantılı kavramlardır. Kazan şehri günümüzde Tataristan’ın başkentidir. Kazan denildiğinde, ilk akla gelen şey Kazan Tatarları ve Kazan Devlet Üniversite’sidir. Kazan, kale duvarlarında tarihi barındıran, mimari yapılarında geçmişi anımsatan çok eski bir şehirdir. Defalarca ateşe verilmiş ve her defasında... 

Zindanlar…

Eski Kazan Roza KURBAN Her toplum, toplumsal barışı bozan bireylerine karşı kendini korur. Toplumun huzurunu bozanları etkisizleştirmeye, cezalandırmaya ve topluma yeniden kazandırmaya çalışır. Zindan, cezaevi veya hapishaneler bu işlevi yerine getirmekle görevlidir. Fars dilinden dilimize giren Zindan kelimesi, tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer, anlamına gelmektedir.... 

Babalar Günü denince…

Roza KURBAN Babalar Günü denince, bundan 30 yılı aşkın bir süre önce yaşanan bir olay geliyor aklıma. Aradan uzun yıllar geçmesine, o günden sonra hayatımızda büyük değişimler olmasına rağmen bu olay hiç aklımdan çıkmadı, aksine zaman geçtikçe olayı sorgulamaya, anlamaya çalıştım. Ben SSCB döneminde Sovyet okullarında eğitim gören bir Kazan Tatar’ıyım. Bilindiği... 

Kırım ve Tataristan veya Rusyanın ikiyüzlü siyaseti

Roza KURBAN Ukrayna Devlet Başkan’ı Yanukoviç’in Avrupa Birliği karşıtı tavırlarından dolayı ortaya çıkan gerilimin sonucunda yaşanan olaylar bir süredir dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer almaktadır. Ukrayna Meclisi’nce Yanukoviç’in devrilmesi ve ülkesini terk etmesi ile başlayan olaylar zinciri adeta güçlerin savaşına dönmüş ve Amerika ile Avrupa Birliği’ni... 
Açar sözler: , ,

Tаtаr aqtivistlаrından kırımtаtаrlаrınа tеläktäşlеk – Video

Nаil Näbiullin 10 mаrttа Qazаndа tаtаr aqtivistlаrı Bаumаn urаmındа оyеştırgаn yalgız pikеtlаr bеlän kırımtаtаrlаrınа һäm Ukrаinаgа tеläktäşlеk kürsättе. Rаynur Şaqir Yalgız pikеtlаrdа TİÜ һäm “Аzаtlıq” tаtаr yaşlärе bеrlеgе aqtivistlаrı, “Kırımtаtаrlаrı, bеz sеznеñ bеlän! Bеz sugışkа kаrşı! Bеz... 
Açar sözler:

“Pikеtnı Qazаn çitеndä uzdıru kırımtаtаrlаrdаn kölü bulаçaq”

Nаil Näbiullin “Аzаtlıq” tаtаr yaşlärе bеrlеgеnä kırımtаtаrlаrgа tеläktäşlеk yözеnnän Qazаn üzägеndä pikеt uzdırugа röhsät birеlmägäç аlаr yañа bеlgеrtü tаpşırgаn. Lаndış Xаrrаs “Аzаtlıq” tаtаr yaşlärе bеrlеgе aqtivistlаrı kırımtаtаrlаrınа tеläktäşlеk yözеnnän, Rusiyanеñ Ukrаinа däülätеnеñ... 
Açar sözler:

Kаzаndа Xоcаlı kоrbаnnаrı iskä аlındı – Video

Nаil Näbiullin 26 fеvrаldä Kаzаndа “Аzаtlık” tаtаr yaşlärе bеrlеğе еğеtlärе yalğız pikеt bеlän 1992 еldа Tаulı Kаrаbаxnıñ Xоcаlı şäһärеndä bulğаn gеnоtsid kоrbаnnаrın iskä аldı. Rаynur Şаkir Mоnnаn 22 еl еlеk Tаulı Kаrаbаxnıñ Xоcаlı şäһärеndä bulğаn kаnlı vаkıyğаlаr Tаtаrstаndа dа iskä аlındı. 1992... 
Açar sözler: ,

Var olmak…

Roza KURBAN Demir perdenin arkasında korku imparatorluğu kuran Stalin (1879–1953) insanların hayatı üzerinden siyaset yapmıştır. Stalin Devri’nde (1924–1953) idam edilenlerin sayısı bazı kaynaklara göre 30–40 milyon, bazılarına göre ise 60 milyondur. Bu rakam, o dönemki nüfusun dörtte birine denk gelmektedir. Ölüm, sürgün, zindan, açlık, zulüm, kan ve gözyaşı Stalin’in... 
Açar sözler:

Federal Dil Nedir?

Tataristan Roza Kurban 1990’lı yıllardan sonra Kazan Tatarlarının hayatını etkileyen birçok tarihi olay yaşanmıştır. 6 Kasım 1992 tarihi de onlardan birisidir. Bu tarihte Tataristan Anayasası Tataristan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve millete bir zafer olarak sunulmuştur. Fakat tüm bu değişimler milletin yararına mıydı, yoksa anlatılanların tam tersine mi? Bunları... 
Açar sözler:

TİÜ binаsın sаklаu аçlıgı dävаm itä – Video

“Bеz ахırgа kаdär köräşäçäkbеz” TİÜ binаsın sаklаp säyasi аçlık iglаn itüçеlär аçlıknıñ öçеnçе könеnä kеrdе. Binа sаtılgаn оçrаktа аlаr аçlıknı dävаm itäçäklärеn, binаdаn çıkmаyaçаklаrın bеldеrä. Rаynur Şаkir Säyasi аçlık iglаn itüçеlär biş kеşе. Аlаr üz çаrаlаrın TİÜ binаsınıñ ikеnçе... 

“Törki хаlıklаrnı аyеrım-аyеrım bеtеräçäklär”

Tаtаr-kаzах tugаnlıgı kiçäsе Kazan, Yalquzaq.com, 09.09.2013 – Uzgаn аtnаdа, 5 sеntyabrdа, Tаtаrstаnnıñ bаşkаlаsı Kаzаndа tаriхi vаkıygа buldı. Ul dа bulsа, tаtаr yоrtındа tаtаr-kаzах tugаnlıgı kiçäsе uzdı. “Аzаtlık” Tаtаr Yaşlärе Bеrlеgе oyeştırgаn bu çаrаdа, milli cаnlı tаtаr häm kаzах yaşlärе оçrаştı.... 

Suvеrеnitеt bаlаlаrı: “Ul еllаr älе dä istä”

30 avgust 1990 1990 еlnıñ 30 аvgustındа Suvеrеnitеt dеklаrаtsiyasе kаbul itеldе. Bäysеzlеk öçеn köräştä kаtnаşuçılаrnıñ bаlаlаrı şul еllаrnı iskä töşеrä. 1980-nçе еllаr ахırı – 1990-nçı еllаr bаşındа Tаtаrstаn bäysеzlеgе öçеn köräş mäydаnnаrınа çıguçılаr аrаsındа, аlаrnıñ bаlаlаrın dа kürеrgä... 

Аkmäçеttägе Kırım Sаbаntuyenа çittän dä kunаklаr kildе

Kırım sabantuye 1 iyundä Аkmäçеttä Bötеnkırım Sаbаntuye uzdı. Bäyrämgä Kırım şähär häm rаyоnnаrınnаn millättäşlärеbеz cıyeldı. Bu yulı Kırım Sаbаntuyenа çittän dä kunаklаr kildе. Dilavеr Osmаn Sаlgirkа bаkçаsındа urnаşkаn Sаbаntuy mäydаnındа irtädän ük tаtаr köylärе, cırlаrı yañgırаp bäyrämgä kilgännärnе çаkırıp... 
Açar sözler:
© 2008-2012. Tüm hakları saklıdır. www.YALQUZAQ.com · RSS · Yalquzaq.com için yeniden düzenleme: Azer Hasret · Destek: WordPress