"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Qırğızıstan säfirliyindä täqdimat

9 Nov 2014 | Göndərən: | Bölmələr: AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Haberler, KIRĞIZSTAN
Aycigit Buranov vä İbrahim İlyaslı

Aycigit Buranov vä İbrahim İlyaslı

Bakı, Yalquzaq.com, 09.11.2014 – Dünän Qırğızıstanın Azärbaycan Respublikasındakı säfirliyindä dünya şöhrätli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Azärbaycan dilindä işıq üzü görmüş “Hekayälär” kitabının täqdimat märasimi keçirildi. Säfirliyin täşäbbüsü vä täşkilatçılığı ilä keçirilän tädbirdä Qırğızıstan Respublikası XİN-in Avropa vä Amerika ölkäläri departamentinin başçısı Kanat Tursunkulov, Qırğızıstan Respublikasının Azärbaycandakı fövqäladä vä sälahiyyätli säfiri Aycigit Buranov, TÜRKPA baş katibinin müavini Altınbek Mamayusupov, säfirliyin iqtisadi mäsälälär üzrä müşaviri Yusif Tähmäzov vä dävätli oaraq AYB sädri, xalq yazıçısı Anar, Azärbaycanda Atatürk Märkäzinin müdiri, millät väkili Nizami Cäfärov, millät väkili Çingiz Qänizadä, “Altun Kitab” näşriyyatının direktoru, Dr. Rafiq İsmayılov, BSU-nun professoru Rüstäm Kamal, “Aydın Yol” qäzetinin baş redaktor müavini Qurban Yaquboğlu vä kitabı tärcümä edänlär – şair-tärcümäçi İbrahim İlyaslı, SDU-nun müällimi Täranä Quliyeva iştirak etdilär.

Tädbiri giriş sözü ilä açan cänab Kanat Tursunkulov qonaqları salamladı vä Çingiz Aytmatov yaradıcılığına Azärbaycanda olan sevgidän mämnunluğunu bildirdi. O, xalq yazıçısı Anarı Çingiz Aytmatov mükafatına layiq görülmäsi münasibätilä täbrik etdi vä ona xatirä hädiyyäsi täqdim etdi. Xalq yazıçısı Anar Kanat bäyä täşäkkürünü bildirdi vä täqdimatı keçirilän kitabdan vä Çingiz Aytmatov yaradıcılığından söz açdı, kitabın uğurlu bir tärcümä nümunäsi olduğunu qeyd etdi.

Qırğızıstan Respublikasının Azärbaycandakı Fövqäladä vä sälahiyyätli säfiri Aycigit Buranov “Altun Kitab” näşriyyatının “Hekayä ustaları” seriyasından Çingiz Aytmatovun “Hekayälär” kitabının näşr olunmasını böyük sevinc hissi ilä qarşıladığını vä säfirlik adına bu günkü täqdimat märasimini täşkil etdiklärini bildirdi. O, kitabın tärcümäçiläri şair İbrahim İlyaslıya vä Täranä Quliyevaya minnätdarlıq etdi.

Kitabın üz qabığı

Kitabın üz qabığı

Millät väkili, professor Nizami Cäfärov Çingiz Aytmatov yaradıcılığının özälliklärindän danışdı vä täqdimatı keçirilän kitabın yüksäk säviyyädä tärcümä olunduğunu qeyd etdi, bu änänänin davanlı olmasını arzuladığını dilä gätirdi.

Millät väkili Çingiz Qänizadä “Köçäri quşların göz yaşları” hekayäsindä keçän Manas parçasını oxudu vä tärcümänin mükämmäl olduğunu vurğuladı.

Çıxış üçün söz alan TÜRKPA baş katibinin müavini Altınbek Mamayusupov Çingiz Aytmatov yaradıcılığına olan sevgisindän danışdı vä Türk cümhuriyyätlärindä bu cür kitabların näşr vä täbliğ olunmasına xüsusi önäm verdiyini qeyd etdi.

Säfirliyin iqtisadi mäsälälär üzrä müşaviri Yusif Tähmäzov Çingiz Aytmatovun äsärlärinin Azärbaycan dilinä tärcümä olunması vä täbliğiylä bağlı atılan bütün addımları täqdir etdiyini bildirdi vä bu cür layihälärin davamlı olacağına ümid etdiyini dedi.

“Altun Kitab” näşriyyatının direktoru, Dr. Rafiq İsmayılov bu kitabın näşrinin rähbärlik etdiyi näşriyyat üçün hadisä olduğunu qeyd etdi vä kitabın tärcümäçilärinä täşäkkürünü bildirdi.

Sonda söz alan tärcümäçilär İbrahim İlyaslı vä Täranä Quliyeva kitaba daxil olan 9 hekayädän vä hekayälärin tärcümäsi zamanı qarşılaşdıqları maraqlı detallardan söhbät açdılar. İbrahim İlyaslı kitabın täqdimatını yüksäk säviyyädä keçirdiklärinä görä Qırğızıstan Respublikasının Azärbaycandakı fövqäladä vä sälahiyyätli säfiri Aycigit Buranova, säfirliyin iqtisadi mäsälälär üzrä müşaviri Yusif Tähmäzova därin täşäkkürünü bildirdi.

Sonda kitabın tärcümäçiläri şair İbrahim İlyaslı vä Täranä Quliyeva säfirliyin mükafatları ilä tältif edildilär.

Xäbär qaynağı: İbrahim İlyaslı

Oxunma sayı: 0

Şərhinizi əlavə edin