"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

28 Nov 2014 | Göndərən: | Bölmələr: AZÄRBAYCAN, Baş Yazı, Edebiyat, Güney Azärbaycan
İltimas Sämimi

İltimas Sämimi

İltimas Sämimi

“Täbriz buna inanmaz, inansa, Täbriz deyil.”
Sabir Rüstämxanlı

Hicranlara qärq olub märd oğullar vätäni,
Torpağın iniltisi yaman ağladır mäni.
Ulu Türkün diyarı, Babäklärin mäskäni,
Farsın zalımlığıdır, günah zamanın deyil,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Xalqımın här bir sözü düşmänlärä ox olub,
Häqiqätin bağrına dağ basanlar çox olub,
Häqiqät ki, yaşayıb, dağ basanlar yox olub.
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Elä bil dilä gälib Xätainin mäzarı,
Deyir kim parçalıyıb sizin odlar diyarı?
Titrädin yeri göyü, ey Türkün övladları,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Urmiyada, Zäncanda nä vaxt olar zäfärim?
Xıncım–xıncım bölünmüş yurd, vätän qäm-kädärim,
Hanı bäs basılmayan qoç Koroğlu hünärim?
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Qoy alışsın qälblärdä yurd, vätän mähäbbäti,
Babäkin cäsaräti, Cavanşirin qeyräti.
Äzäldän ärän olub fäqät bu Türk milläti,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Täbrizä baxmıram män İran torpağı kimi,
Täbrizä baxıram män Türkün bayrağı kimi,
Ulu Dädä Qorqudun doğma ocağı kimi,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Vätänin taleyinä Şähriyar çox ağladı,
Bu taylı qardaşların üräkläri dağlıdı.
Qan sızılan üräyin yarası köz bağladı,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Vurğunun, Bäxtiyarın därdi elä bir olub
Här an onlarla bahäm UluTürk, Sabir olub,
Hicranlı üräklärin mälhämi şeir olub,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Alovlu üräyimin söhbäti çox, sözü çox,
Bu häsrätin, bu qämin, sayä gälmäz közü çox,
Tarixdä häqiqätin möhür kimi izi çox,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Yad ellärdän yurduma fäqät budur xäyanät,
Heykäl kimi lal olub dinä bilmir häqiqät,
Ulu Türk babalardan Täbriz bizä ämanät,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Özgänin färmanına kim istäyär baş äymäk?
Bunu anlamalıdır färman verän dä gäräk.
Yumruq kimi bir olub xalqım bunu deyäcäk:
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Dünya xäritäsindä yurdumu belä görän,
İnan, çoxdur dälilim elä äski tarixdän.
Dözmäz buna vicdanım, dinlä mäni, dinlä, sän,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Qoy mäni öldürsünlär häqiqäti demäkdän,
Qorxmuram şair kimi män fitnädän, käläkdän,
Böyük bir färäh ilä söyläyiräm üräkdän,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Täbrizä baxmıram män İran torpağı kimi,
Täbrizä baxıram män Türkün bayrağı kimi,
Ulu Dädä Qorqudun doğma ocağı kimi,
Täbriz Türk şähäridir, Täbriz İranın deyil!

Oxunma sayı: 0
Share
Açar sözlər:

Şərhinizi əlavə edin