"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Almaniyanı peşman etmäliyik!

3 Jun 2016 | Göndərən: | Bölmələr: Baş Yazı, Köşe Yazıları, TÜRKİYE, Yazılar
Azär HÄSRÄT

Azär HÄSRÄT

Azär HÄSRÄT, azer@azerhasret.com

Almaniya edäcäyini etdi. Bu da gözlänilirdi zatän. Çünki bu ölkä çağdaş Türkiyäni häzm edä bilmir. Här fürsätdä onu aşağılayır, badalaq vurur, ayağından çäkir. Hätta illär öncä bu ölkänin TV kanallarından birindä “Heyvanlar vä türklär” adlı bir proqram da vardı. Etirazlardan sonra qapadıldı.

Türkiyä dövlät yetkililäri deyir ki, Almaniya Bundestagının qondarma ermäni soyqırımıyla bağlı qäbul etdiyi qärarı yox sayırlar. Olsun. Var sayacaq deyillär ki?

Bunu anladıq. Bäs, häm Türkiyä, häm dä digär türk dövlätläri bundan sonra nä etmälidir ki, Almaniyanın pis örnäyi başqa “almaniyakimilärä” dä yoluxmasın?

Almaniyaya etirazlar kütläviläşsin, genişlädilsin. Faydalı ola bilär. Häm Türkiyädä, häm dä özünü türk sayan dövlätlärin här birindä bu ictimai dinc etirazların täşkilinä geniş yer verilsin. Yetärli ola biläcäkmi? Qismän bäli. Bir müddät sonra ehtiraslar sängiyäcäk, yenä dä “dostluq” yelläri äsäcäk. Uduzansa Türkiyä olacaq.

Bäs, daha nä edä bilärik? Nä edä bilärik ki, ehtiraslar sönsä belä Almaniya vä potensial “almaniyakimilär” belä bir addımı täkrarlamağa cürät etmäsin?

Çox sadä bir täklifim var: Almaniyanı peşman etmäliyik! Bäli, mähz peşman etmäliyik! Älimizin altında internet, yeni informasiya savaşı texnologiyaları var. Millätcä säfärbär olunub Almaniyanın bütün kirli camaşırlarını dünyaya faş etmäliyik!

Örnäk üçün, bu millätin 1904-1907-ci illär arasında Namibiyada 100 mindän çox yerli sakini mäcburi aclıq vä susuzluqla mähv etmäsi kimi bir vähşäti yenidän dünyaya xatırlatmalıyıq. Qoy dünya bu “mädäni Avropa xalqı”nın nä qädär äzazil vä zalım olduğunu görsün.

Yaxud da bütün dünyanın bildiyi 2-ci dünya savaşında 6 milyon yähudinin başına gätirilänlärin şäkillärini, videolarını paylaşmalıyıq ki, “ali irqdän olan almanlar”ın äsl kimliyi täkrar xatırlansın!

İnsan därisindän müxtälif äşyalar düzäldän, diri insanları qaz kameralarında kütlävi şäkildä boğan, älsiz-ayaqsız insanları diri-diri yandıran alman millätinin kasıba, mäzluma daim äl tutan türk millätini ittiham etmäyä haqqının olmadığını bütün dünyaya täkrar-täkrar duyurmalıyıq!

Vä Türkiyä birdäfälik Avropa Birliyi sevdasından vaz keçmäli, üzünü Gündoğana – bizä sarı çevirmälidir! Türkiyänin nicatı Avropada deyil, Gündoğanda – Asiya bozqırlarındadır! Biz bir olduqdan sonra Almaniya da, onun qılveränläri dä bizimlä hesablaşmaq zorunda qalacaq!

Hä, bir dä bäzi dostlarımız iddia edir ki, guya Bundestagın bu qärarı ermäni diasporunun daha bir uğurudur. Äsla belä deyil! Özümüzü aldatmayaq! Bu, ermänilärin özü üçün belä gözlänilmäzdir. Sadäcä, Almaniyaya Türkiyäni növbäti däfä vurmaq lazım idi, ona görä bu addımı atdılar. Ona görä dä Almaniyanı peşman etmäk boynumuzun borcudur!

Bir dä almanların ağlı başında olanlarını säfärbär etmäk lazımdır ki, onların vätänini dünyada biabır edäcäk ämällärä imza atan deputatlarının başına ağıl qoysunlar.

Oxunma sayı: 0

Şərhinizi əlavə edin