"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, Biz ki Türk oğlu Türk'üz,
Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
EMİR TİMUR

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow

Gurbanguly BerdimuhamedTürkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Malikguly oğly Berdimuhammedow. Ol Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy aradan çykandan soňra wagtlaýýnça prezident diýip yglan edildi. We Türkmenistanda baýdak aýýnyn 11-ne geçirilen Prezidentlik saýlawyňda 89.12% ses alyp halk maslahaty tarapyndan prezident saýlaňdy. Ol prezidentlik kaşamyny ýerine ýetirip prezidentlik işine başlady. Berdimuhammedow Ahal welayatynyn Gökdepe etrabynyn Baharab obasynda 1957nji yylda doguldy. Ol Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersitedinden uçurym bolandan son, dişçilik karine başlady. 1992de ol Lukmaçylyk Uniwersitedinin Dişçilik fakultedinde işe başlady. 1995 yylda Saparmyrat Türkmenbaşynyn karary bilen Saglyk Ministirliginin dişçilik bölüminin başlygy boldy. 1997-de Saglyk Ministri we Premyer Ministri wezipesine 2001nji yylda geçirildi.

Berdimuhammedow dalashgarlerin biri bolup her bir etraplarda, shaherlerde oz meyilnamasy bilen cykysh etdi. Ol oz meyilnamasynda ashakdaky zatlary durmusha gecireris diyip agzap gecdi.

Turkmenistanda her bir rayata internet elyeterli bolmaly.
Pensiya, aylyk haklaryna tazeden seredilmeli.
Talyplaryn okayan 4 yyllyk okuwlary 5 yyl etmeklik.
Mekdep okuwcylaryna 10 yyllyk bilim bermek.
Talyplaryn alyan “Talyp haklary”ny kopeltmek.
Kop cagaly ayal gyzlara komek pul berilmegi we shuna menzesh zatlar meyilnamasynda bar bar.

Oxunma sayı: 0